شورای راهبردی

مؤسسین اولیه که از آنها به عنوان «شورای راهبردی» یاد می شود مرکب از 31 نفر از اشخاص حقیقی مؤثر در توسعه استان می ‏باشند.

اعضای شورای راهبردی عبارتند از:

 • رضا ملک زاده
 • غلامحسین نوذری
 • احمد وحیدی
 • الهام امین زاده
 • سید محمد علوی
 • محمد باقر ذوالقدر
 • رستم قاسمی
 • عبدالحمید معافیان
 • جعفر قادری
 • غلامرضا صحرائیان
 • حمید رضا جمشیدی
 • سید احمد رضا دستغیب
 • سید محمد رضا رضا زاده
 • محمد جعفر اسلامی
 • امیر علی امیری
 •  محمد امین سازگار نژاد
 • محمد جعفری
 • خدا کرم جلالی
 • اسدالله عابدی
 • سید احمد عظیمی
 • محمد حسین عمادی
 • جمال رازقی جهرمی
 • صمد رجاء
 • محمد نبی رودکی
 • غلامحسین نجابت
 • حسین نجابت
 • سهراب بهلولی قشقایی
 • مهدی محزون
 • اردشیر فتحی نژاد
 • محمد جواد آذری جهرمی
 • حسین نقره کار شیرازی