هیأت امناء

هیات امناء مرکب از ده نفر از اعضای شورای راهبردی به انتخاب شورا و ده نفر از اعضای مجمع عمومی به انتخاب مجمع و حداکثر 15 نفر از مدیران و مسئولان شاغل استان فارس با اتکاء به شخصیت حقیقی خود به انتخاب شورای راهبردی تشکیل می‏گردد.

مدت زمان عضویت در هیأت امناء 2 سال بوده و جلسات هیأت امناء ماهیانه حداقل یک جلسه و حد نصاب یک سوم به علاوه یک نفر از اعضا تشکیل می‏گردد.

هیأت امناء مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری انجمن بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر است:

 1. نصب و عزل اعضای هیأت اجرائی
 2. انتصاب دبیرکل و عزل ایشان
 3. بررسی و تصویب سیاستها، خط مشی‏ها و برنامه‏های انجمن بنا به پیشنهاد هیأت اجرائی
 4. بررسی و تصویب آئین نامه‏های مورد نیاز انجمن
 5. صدور تصویب نامه نهائی برای حمایت انجمن از برنامه‏ها و سرمایه گذاری ها
 6. برقراری ارتباط با مسئولان عالیرتبه نظام، مسئولان اجرائی، قضائی و تقنینی کشور برای جلب حمایت آنان از برنامه‏های توسعه استان فارس
 7. تعیین دستور کار مجمع عمومی اعضاء
 8. هر نوع اقدامی که به تحقق اهداف انجمن کمک کند

شورای راهبردی  که در دو سال اول تشکیل انجمن وظیفه مجمع عمومی را نیز بعهده خواهند داشت، از میان خود 20 نفر را برای عضویت در هیأت امناء انتخاب نموده است.

اعضای هیأت امناء «انجمن حمایت از توسعه فارس» عبارتند از:

 • مهندس غلامحسین نجابت
 • دکتر جعفر قادری
 • دکتر رضا ملک زاده
 • مهندس محمد جعفر اسلامی
 • مهندس عبدالحمید معافیان
 • مهندس سهراب بهلولی قشقایی
 • مهندس رضا رضا زاده
 • دکتر ابراهیم انصاری لاری
 • دکتر احمد وحیدی
 • دکتر محمد حسین عمادی
 • دکتر سید احمد رضا دستغیب
 • دکتر الهام امین زاده
 • سردار امیر علی امیری
 • مهندس سید احمد عظیمی
 • مهندس اسدالله عابدی
 • سردار نبی رودکی
 • مهندس غلامحسین نوذری
 • دکتر محمد جعفری
 • مهندس اردشیر فتحی نژاد
 • مهندس غلامرضا صحرائیان