درباره ما

 

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم استان فارس

«حقاً و انصافاً استان فارس و شهر شیراز یکی از قله‌های برجسته‌ی کشور ما و ملت ماست؛ قله‌ی برجسته‌ی نیروهای انسانىِ ممتاز، در علم، در ادب، در پیشرفتهای گوناگون امور حیات اجتماعی، در مبارزات، در جهاد، در تدین. به تاریخ اخیر قبل از پیروزی انقلاب هم که نگاه کنیم، نام شیراز در حساسترین و حیاتی‏ ترین قضایای اجتماعی ما برجسته است».

 

ویژگی‏های استان فارس و دلایل تشکیل انجمن «حمایت از توسعه فارس»
استان فارس با داشتن سهمی حدود 6.15 درصد از مساحت و جمعیت کشور، یکی از استانهای پرجمعیت و وسیع کشور است. بالابودن سهم در مساحت و جمعیت کشور باعث شده تا نقش این استان در تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور غیرقابل کتمان باشد. هرچند تغییر در سیستم اداری کشور و حرکت به سمت یک سیستم اداری متمرکز و مشکلات دسترسی فارس به مرکز اداری کشور باعث شده تا شاهد کاهش سهم استان در پستها و مسولیتهای اداری کشور باشیم، ولی این مشکلات باعث کاهش سهم فارس در تحولات کشور نشده است.

برخورداری از نیروهای انسانی کیفی و برجسته و نگاههای ملی این نیروها همراه با طرح ایده‏های نو و جدید در حوزه‏های و موضوعات مختلف کشوری باعث شده تا نگاه مثبتی نسبت به نقش فارسیها در تحولات کشور وجود داشته باشد. بسیاری از ایده‏ها و طرحهای ملی در ابتدا در فارس مطرح و حتی اجرائی شده و سپس به کل کشور تسری داده شده است.

استان فارس با داشتن 30 شهرستان، 18 نماینده مجلس، تنوع آب و هوایی و قومیتی و تنوع امکانات، به تعبیر بسیاری از صاحبنظران، یک ایران کوچک است. تنوع در توانمندیهای مذهبی، قومیتی، طبیعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و در کنار آن مطرح شدن شیراز به عنوان سومین حرم اهلبیت و به تبع آن تفاوت در مطالبات و خواسته‏ها و ضرورت استفاده از این فرصتها و پاسخگوئی به انتظارات شغلی، درآمدی و زیرساختی مردم فارس، ایجاب میکند تا همگرائی بیشتری برای توسعه استان در درون نیروهای فکری و موثر فارس بوجود آید.

تلاش برای حرکت به سمت سطوح بالاتری از توسعه و استفاده موثرتر از ظرفیتهای فارس، نخبگان را تشویق به استفاده از همه ظرفیتهای مدیریتی استان، فارغ از جناح بندیهای سیاسی در جهت توسعه استان می‏کند. پاسخگوئی به این ضرورت و همراستاکردن تلاشهای در دست اقدام، تعدادی از نیروهای موثر استان را برآن داشت تا اقدام به تاسیس تشکلی به عنوان «انجمن حمایت از توسعه استان فارس» بنمایند.


اهداف انجمن «حمایت از توسعه فارس»

  • ایجاد وفاق عمومی و تلاش در جهت حمایت اداری و حقوقی برای تحقق برنامه‏ها و طرح‏های توسعه در سطح استان فارس.
  • تلاش در جهت ایجاد هماهنگی بین بخشهای تقنینی، اجرائی و قضائی برای تحقق برنامه‏های توسعه فارس.
  • کمک به توسعه فضای کسب و کار استان، حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان خلاق و جلوگیری از اعمال سلیقه‏های سیاسی در برخورد با آنان.
  • پشتیبانی از تمامی فعالیتهای توسعه‏ای (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) در استان.
  • کمک به ایجاد شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری و توسعه ای در استان.